Check Rates & Availability
Check-In : Check-Out :

(yyyy-mm-dd)

(yyyy-mm-dd)
Room(s) Adults
(+12yrs.)
Children
(0-12yrs.)
Age
Promo Code :
For members access Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
Email:
Password:

아마리 돈 무앙 공항 방콕

333 Chert Wudthakas Road, Don Mueng, Bangkok 10210
Tel. +66 (0) 2566 1020   Fax. +66 (0) 2566 1941

기능 룸 수용 량

고객의 이벤트에 맞추어 세팅 한 공간

Function room capacities chart

이벤트를 위한 완벽한 장소인 방콕 호텔인, 아마리 돈 무앙은 컨퍼런스와, 결혼식 또는 미팅을 위한 격조 높은 배경을 제공하고 있습니다. 완벽하게 구비된 좋은 설비를 갖춘 기능 룸은 830명까지 수용 할 수 있는 공간 입니다.  고객께서 원하시는 행사를 알려 주시면 저희 이벤트 팀이 적당한 장소를 선정해 드릴 것 입니다.

Area
(m)

Class
room

Boardroom Style

Theatre

Banquet (set dinner)

Dinner Dance (buffet)

Dinner Dance   (set dinner)

Buffet

Cocktail Reception

Block table for meetings

Ballroom including Function Rooms

790 m2

450

-

830

480

400

490

450

650

-

Don Muang Ballroom

580 m2

300

-

650

320

250

340

300

450

-

Don Muang Ballroom 1

286 m2

130

-

240

120

110

120

120

220

50

Don Muang Ballroom 2

296 m2

130

-

240

120

110

120

120

220

50

Yukondhorn Function Room *

46.3 m2

24

20

30

20

-

-

-

30

15

Esyndhorn Function Room *

43.1 m2

20

20

30

20

-

-

-

30

15

Nemindhorn Function Room *

43.1 m2

20

20

30

20

-

-

-

30

15

Srithandhorn Function Room *

73.5 m2

20

30

30

20

-

-

-

30

20

* All Function Rooms when joined together

212 m2

80

-

130

130

60

70

100

200

40

Anodard Function Room

97.6 m2

36

18

50

50

-

-

50

50

25

Boardroom

61.6 m2

-

12

15

12

-

-

-

-

12

Kinaree 1

400 m2

110

-

200

220

200

200

200

280

-

Kinaree 2

243 m2

90

-

120

130

80

90

100

130

-

Kinaree 1 & 2

599.4 m2

200

-

350

350

310

300

350

400

-

Apsara 1

130.5 m2

40

18

70

60

40

40

50

70

-

Apsara 2

131.2 m2

60

30

110

80

50

60

70

80

-

Apsara 3

281.6 m2

-

-

-

100

80

80

100

130

-