Check Rates & Availability
Check-In : Check-Out :
Room(s) Adults
(+12yrs.)
Children
(0-12yrs.)
Age
Promo Code :
For members access Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
Email:
Password:

Amari Emerald Cove Koh Chang

88/8 Moo 4, Tambol Koh Chang, Amphur Koh Chang Koh Chang 23170
Tel. +66 (0) 3955 2000   Fax. +66 (0) 3955 2001

기능 룸 수용 량

고객의 요구에 따른 공간 활용

코 창의 아마리 에머럴드 코브는 다양한 미팅 시설을 갖추고 있으며 여러 타입의 회담과, 결혼식 그리고 이벤트를 위한 시설을 갖추고 있습니다.  
세련된 스타일의 디자인과 최신식 기술로 잘 정돈 된 설비를 갖춘 기능 룸은 360명까지 수용 할 수 있는 공간입니다.

면적(스퀘어 미터) 높이 극장 식 스타일의 좌석 강의실 스타일의 좌석 공식 만찬 칵테일 리셉션 뷔페 디너
와나키타
 300  4.0    360    180    200    350    180  
촐라다
 60   3.0    60    40   -   80    40  
시카린
 300  7.0    300    160    240    300    200  
가든스
 n/a   n/a    n/a    n/a    90    150    90